Ajax+
Zenit+
Ajax+
4'
Ajax+
4'
Ajax+
5'
Zenit+
5'
Ajax+
6'
Ajax+
7'
Zenit+
7'
Ajax+
8'
Ajax+
8'
Zenit+
8'
Ajax+
9'
Ajax+
9'
Ajax+
10'
HT
ครั้งแรก
(3 - 1)
4'
เป้าหมาย Ajax+
4'
เป้าหมาย Ajax+
5'
เป้าหมาย Ajax+
5'
Zenit+ เป้าหมาย
ที่สอง
6'
เป้าหมาย Ajax+
7'
เป้าหมาย Ajax+
7'
Zenit+ เป้าหมาย
8'
เป้าหมาย Ajax+
8'
เป้าหมาย Ajax+
8'
Zenit+ เป้าหมาย
9'
เป้าหมาย Ajax+
9'
เป้าหมาย Ajax+
10'
เป้าหมาย Ajax+
100% first deposit bonus up to $100
New text
4’ — เป้าหมาย
4’ — เป้าหมาย
5’ — เป้าหมาย
5’ — เป้าหมาย
6’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 45.4%
  • X 11.5%
  • 2 43.1%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Ajax+ - Zenit+

วันที่: 17 ตุลาคม 2020 - 16:19