Osaka+
Beijing+
Beijing+
2'
Beijing+
4'
Beijing+
7'
Osaka+
10'
HT
ครั้งแรก
(0 - 3)
2'
Beijing+ เป้าหมาย
4'
Beijing+ เป้าหมาย
ที่สอง
(1 - 0)
7'
Beijing+ เป้าหมาย
10'
เป้าหมาย Osaka+
2’ — เป้าหมาย
4’ — เป้าหมาย
7’ — เป้าหมาย
10’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 40.4%
  • X 19.3%
  • 2 40.4%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Osaka+ - Beijing+

วันที่: 1 สิงหาคม 2020 - 06:05