Krasnye Maki
Belye Rozy
Belye Rozy
5'
Krasnye Maki
8'
Krasnye Maki
12'
Belye Rozy
16'
Krasnye Maki
29'
HT
ครั้งแรก
(2 - 2)
5'
Belye Rozy เป้าหมาย
8'
เป้าหมาย Krasnye Maki
12'
เป้าหมาย Krasnye Maki
16'
Belye Rozy เป้าหมาย
ที่สอง
29'
เป้าหมาย Krasnye Maki

สถิิติ

57% การครองบอล 43%
3 ยิงตรงกรอบ 2
4 การเตะจากมุม 6
แสดงมากขึ้น
5’ — เป้าหมาย
8’ — เป้าหมาย
12’ — เป้าหมาย
16’ — เป้าหมาย
29’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 43.1%
  • X 20.6%
  • 2 36.4%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Krasnye Maki - Belye Rozy

วันที่: 1 สิงหาคม 2020 - 05:00