Zelenye Berety
Belye Rozy
Zelenye Berety
5'
Belye Rozy
7'
Zelenye Berety
11'
Belye Rozy
13'
Belye Rozy
16'
Zelenye Berety
33'
HT
ครั้งแรก
(2 - 3)
5'
เป้าหมาย Zelenye Berety
7'
Belye Rozy เป้าหมาย
11'
เป้าหมาย Zelenye Berety
13'
Belye Rozy เป้าหมาย
16'
Belye Rozy เป้าหมาย
ที่สอง
33'
เป้าหมาย Zelenye Berety

สถิิติ

52% การครองบอล 48%
3 ยิงตรงกรอบ 3
6 การเตะจากมุม 3
แสดงมากขึ้น
5’ — เป้าหมาย
7’ — เป้าหมาย
11’ — เป้าหมาย
13’ — เป้าหมาย
16’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 42.2%
  • X 20.6%
  • 2 37.2%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Zelenye Berety - Belye Rozy

วันที่: 1 สิงหาคม 2020 - 04:00