Blonianka Blonie
Pogon Grodzisk Mazowiecki
Pogon Grodzisk Mazowiecki
3'
Blonianka Blonie
37'
Pogon Grodzisk Mazowiecki
58'
HT
ครั้งแรก
(1 - 1)
3'
Pogon Grodzisk Mazowiecki เป้าหมาย
37'
เป้าหมาย Blonianka Blonie
ที่สอง
(0 - 1)
58'
Pogon Grodzisk Mazowiecki เป้าหมาย

สถิิติ

103 การโจมตี 117
46 การโจมตีที่เป็นอันตราย 54
5 ยิงตรงกรอบ 5
แสดงมากขึ้น
3’ — เป้าหมาย
37’ — เป้าหมาย
58’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 34.3%
  • X 20.8%
  • 2 45%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Blonianka Blonie - Pogon Grodzisk Mazowiecki

วันที่: 1 สิงหาคม 2020 - 05:00