Chelsea (4х4)
Liverpool (4х4)
Liverpool (4х4)
7'
Chelsea (4х4)
8'
Chelsea (4х4)
11'
Chelsea (4х4)
12'
Chelsea (4х4)
13'
Liverpool (4х4)
13'
Liverpool (4х4)
18'
Liverpool (4х4)
19'
Chelsea (4х4)
20'
Chelsea (4х4)
25'
Liverpool (4х4)
27'
Chelsea (4х4)
27'
Liverpool (4х4)
29'
Chelsea (4х4)
29'
Chelsea (4х4)
29'
Chelsea (4х4)
29'
Chelsea (4х4)
29'
Chelsea (4х4)
29'
Chelsea (4х4)
29'
Chelsea (4х4)
29'
Liverpool (4х4)
29'
Liverpool (4х4)
29'
HT
ครั้งแรก
(4 - 2)
7'
Liverpool (4х4) เป้าหมาย
8'
เป้าหมาย Chelsea (4х4)
11'
เป้าหมาย Chelsea (4х4)
12'
เป้าหมาย Chelsea (4х4)
13'
เป้าหมาย Chelsea (4х4)
13'
Liverpool (4х4) เป้าหมาย
ที่สอง
18'
Liverpool (4х4) เป้าหมาย
19'
Liverpool (4х4) เป้าหมาย
20'
เป้าหมาย Chelsea (4х4)
25'
เป้าหมาย Chelsea (4х4)
27'
Liverpool (4х4) เป้าหมาย
27'
เป้าหมาย Chelsea (4х4)
29'
Liverpool (4х4) เป้าหมาย
29'
เป้าหมาย Chelsea (4х4)
29'
เป้าหมาย Chelsea (4х4)
29'
เป้าหมาย Chelsea (4х4)
29'
เป้าหมาย Chelsea (4х4)
29'
เป้าหมาย Chelsea (4х4)
29'
เป้าหมาย Chelsea (4х4)
29'
เป้าหมาย Chelsea (4х4)
29'
Liverpool (4х4) เป้าหมาย
29'
Liverpool (4х4) เป้าหมาย
100% first deposit bonus up to $100
New text
29’ — เป้าหมาย
29’ — เป้าหมาย
29’ — เป้าหมาย
29’ — เป้าหมาย
29’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 43.2%
  • X 13.6%
  • 2 43.2%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Chelsea (4х4) - Liverpool (4х4)

วันที่: 17 ตุลาคม 2020 - 02:20