Spain+
France+
France+
3'
Spain+
5'
France+
6'
Spain+
6'
Spain+
7'
France+
8'
Spain+
8'
France+
9'
HT
ครั้งแรก
(1 - 1)
3'
France+ เป้าหมาย
5'
เป้าหมาย Spain+
ที่สอง
(3 - 3)
6'
France+ เป้าหมาย
6'
เป้าหมาย Spain+
7'
เป้าหมาย Spain+
8'
France+ เป้าหมาย
8'
เป้าหมาย Spain+
9'
France+ เป้าหมาย
3’ — เป้าหมาย
5’ — เป้าหมาย
6’ — เป้าหมาย
6’ — เป้าหมาย
7’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 39.8%
  • X 20.4%
  • 2 39.8%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Spain+ - France+

วันที่: 1 สิงหาคม 2020 - 03:05