Colombia (TSL) Women
Portugal (TSL) Women
Colombia (TSL) Women
4'
Colombia (TSL) Women
6'
Colombia (TSL) Women
16'
Portugal (TSL) Women
17'
Portugal (TSL) Women
17'
Colombia (TSL) Women
20'
HT
ครั้งแรก
(2 - 0)
4'
เป้าหมาย Colombia (TSL) Women
6'
เป้าหมาย Colombia (TSL) Women
ที่สอง
16'
เป้าหมาย Colombia (TSL) Women
17'
Portugal (TSL) Women เป้าหมาย
17'
Portugal (TSL) Women เป้าหมาย
20'
เป้าหมาย Colombia (TSL) Women
4’ — เป้าหมาย
6’ — เป้าหมาย
16’ — เป้าหมาย
17’ — เป้าหมาย
17’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 54.1%
  • X 10.6%
  • 2 35.4%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Colombia (TSL) Women - Portugal (TSL) Women

วันที่: 1 สิงหาคม 2020 - 17:00