ECON
BIO
ECON
8'
BIO
11'
ECON
11'
BIO
20'
BIO
26'
HT
ครั้งแรก
(2 - 1)
8'
เป้าหมาย ECON
11'
BIO เป้าหมาย
11'
เป้าหมาย ECON
ที่สอง
(0 - 2)
20'
BIO เป้าหมาย
26'
BIO เป้าหมาย
100% first deposit bonus up to $100
New text
8’ — เป้าหมาย
11’ — เป้าหมาย
11’ — เป้าหมาย
20’ — เป้าหมาย
26’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 38.3%
  • X 14.9%
  • 2 46.8%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: ECON - BIO

วันที่: 17 ตุลาคม 2020 - 05:10