Sunrise+
Flame+
Sunrise+
2'
Flame+
2'
Sunrise+
3'
Sunrise+
5'
Sunrise+
6'
Flame+
7'
Flame+
9'
HT
ครั้งแรก
(3 - 2)
Flame+ เป้าหมาย
2'
เป้าหมาย Sunrise+
2'
Flame+ เป้าหมาย
3'
เป้าหมาย Sunrise+
5'
เป้าหมาย Sunrise+
ที่สอง
6'
เป้าหมาย Sunrise+
7'
Flame+ เป้าหมาย
9'
Flame+ เป้าหมาย
100% first deposit bonus up to $100
New text
2’ — เป้าหมาย
เป้าหมาย
2’ — เป้าหมาย
3’ — เป้าหมาย
5’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 41.9%
  • X 19.9%
  • 2 38.2%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Sunrise+ - Flame+

วันที่: 17 ตุลาคม 2020 - 19:47