GEO
BIO
GEO
6'
BIO
15'
BIO
19'
GEO
23'
GEO
26'
HT
ครั้งแรก
(1 - 1)
6'
เป้าหมาย GEO
15'
BIO เป้าหมาย
ที่สอง
(2 - 1)
19'
BIO เป้าหมาย
23'
เป้าหมาย GEO
26'
เป้าหมาย GEO
100% first deposit bonus up to $100
New text
6’ — เป้าหมาย
15’ — เป้าหมาย
19’ — เป้าหมาย
23’ — เป้าหมาย
26’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 38.9%
  • X 15.6%
  • 2 45.4%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: GEO - BIO

วันที่: 17 ตุลาคม 2020 - 04:05