Singapore +
Laos +
Laos +
1'
Singapore +
1'
Singapore +
2'
Singapore +
2'
Singapore +
3'
Laos +
3'
Singapore +
3'
Singapore +
3'
Singapore +
4'
Laos +
4'
Singapore +
4'
Laos +
5'
Singapore +
5'
Laos +
5'
Singapore +
6'
Singapore +
6'
Laos +
6'
Laos +
7'
Singapore +
7'
Laos +
8'
Singapore +
8'
Singapore +
8'
Laos +
8'
Laos +
9'
Laos +
9'
Laos +
9'
Singapore +
9'
Singapore +
9'
Singapore +
10'
Laos +
10'
Singapore +
10'
Singapore +
10'
Singapore +
10'
Singapore +
10'
Singapore +
10'
Laos +
10'
HT
ครั้งแรก
(7 - 5)
Laos + เป้าหมาย
1'
Laos + เป้าหมาย
1'
เป้าหมาย Singapore +
2'
เป้าหมาย Singapore +
2'
เป้าหมาย Singapore +
3'
เป้าหมาย Singapore +
3'
Laos + เป้าหมาย
3'
เป้าหมาย Singapore +
3'
เป้าหมาย Singapore +
4'
เป้าหมาย Singapore +
4'
Laos + เป้าหมาย
4'
เป้าหมาย Singapore +
5'
Laos + เป้าหมาย
5'
เป้าหมาย Singapore +
5'
Laos + เป้าหมาย
ที่สอง
6'
เป้าหมาย Singapore +
6'
เป้าหมาย Singapore +
6'
Laos + เป้าหมาย
7'
Laos + เป้าหมาย
7'
เป้าหมาย Singapore +
8'
Laos + เป้าหมาย
8'
เป้าหมาย Singapore +
8'
เป้าหมาย Singapore +
8'
Laos + เป้าหมาย
9'
Laos + เป้าหมาย
9'
Laos + เป้าหมาย
9'
Laos + เป้าหมาย
9'
เป้าหมาย Singapore +
9'
เป้าหมาย Singapore +
10'
เป้าหมาย Singapore +
10'
Laos + เป้าหมาย
10'
เป้าหมาย Singapore +
10'
เป้าหมาย Singapore +
10'
เป้าหมาย Singapore +
10'
เป้าหมาย Singapore +
10'
เป้าหมาย Singapore +
10'
Laos + เป้าหมาย
100% first deposit bonus up to $100
New text
10’ — เป้าหมาย
10’ — เป้าหมาย
10’ — เป้าหมาย
10’ — เป้าหมาย
10’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 65.3%
  • X 9.2%
  • 2 25.4%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Singapore + - Laos +

วันที่: 17 ตุลาคม 2020 - 17:10