MSK Zilina
Púchov
HT

สถิิติ

0 การโจมตี 0
0 การโจมตีที่เป็นอันตราย 0
0 ยิงตรงกรอบ 0
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 75.2%
  • X 13.3%
  • 2 11.5%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: MSK Zilina - Púchov

วันที่: 1 สิงหาคม 2020 - 12:30