Russia (SSL) Women
France (SSL) Women
Russia (SSL) Women
2'
France (SSL) Women
5'
Russia (SSL) Women
6'
Russia (SSL) Women
8'
Russia (SSL) Women
10'
Russia (SSL) Women
12'
Russia (SSL) Women
12'
Russia (SSL) Women
15'
Russia (SSL) Women
17'
Russia (SSL) Women
21'
Russia (SSL) Women
22'
Russia (SSL) Women
24'
Russia (SSL) Women
26'
France (SSL) Women
27'
France (SSL) Women
28'
France (SSL) Women
29'
Russia (SSL) Women
30'
HT
ครั้งแรก
(7 - 1)
2'
เป้าหมาย Russia (SSL) Women
5'
France (SSL) Women เป้าหมาย
6'
เป้าหมาย Russia (SSL) Women
8'
เป้าหมาย Russia (SSL) Women
10'
เป้าหมาย Russia (SSL) Women
12'
เป้าหมาย Russia (SSL) Women
12'
เป้าหมาย Russia (SSL) Women
15'
เป้าหมาย Russia (SSL) Women
ที่สอง
(6 - 3)
17'
เป้าหมาย Russia (SSL) Women
21'
เป้าหมาย Russia (SSL) Women
22'
เป้าหมาย Russia (SSL) Women
24'
เป้าหมาย Russia (SSL) Women
26'
เป้าหมาย Russia (SSL) Women
27'
France (SSL) Women เป้าหมาย
28'
France (SSL) Women เป้าหมาย
29'
France (SSL) Women เป้าหมาย
30'
เป้าหมาย Russia (SSL) Women
100% first deposit bonus up to $100
New text
2’ — เป้าหมาย
5’ — เป้าหมาย
6’ — เป้าหมาย
8’ — เป้าหมาย
10’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 44.9%
  • X 10.2%
  • 2 44.9%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Russia (SSL) Women - France (SSL) Women

วันที่: 17 ตุลาคม 2020 - 02:00