Ryjie Lisy
Zheltye Tyulpani
Zheltye Tyulpani
7'
Zheltye Tyulpani
14'
Ryjie Lisy
16'
Zheltye Tyulpani
17'
Zheltye Tyulpani
38'
HT
ครั้งแรก
(1 - 3)
7'
Zheltye Tyulpani เป้าหมาย
14'
Zheltye Tyulpani เป้าหมาย
16'
เป้าหมาย Ryjie Lisy
17'
Zheltye Tyulpani เป้าหมาย
ที่สอง
38'
Zheltye Tyulpani เป้าหมาย

สถิิติ

48% การครองบอล 52%
1 ยิงตรงกรอบ 4
1 การเตะจากมุม 4
แสดงมากขึ้น
7’ — เป้าหมาย
14’ — เป้าหมาย
16’ — เป้าหมาย
17’ — เป้าหมาย
38’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 27.5%
  • X 23.1%
  • 2 49.4%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Ryjie Lisy - Zheltye Tyulpani

วันที่: 1 สิงหาคม 2020 - 14:00