Sinie Ptitsy
Zheltye Tyulpani
Zheltye Tyulpani
12'
Sinie Ptitsy
14'
Sinie Ptitsy
31'
Zheltye Tyulpani
34'
Sinie Ptitsy
34'
Zheltye Tyulpani
35'
HT
ครั้งแรก
(1 - 1)
12'
Zheltye Tyulpani เป้าหมาย
14'
เป้าหมาย Sinie Ptitsy
ที่สอง
31'
เป้าหมาย Sinie Ptitsy
34'
Zheltye Tyulpani เป้าหมาย
34'
เป้าหมาย Sinie Ptitsy
35'
Zheltye Tyulpani เป้าหมาย

สถิิติ

50% การครองบอล 50%
3 ยิงตรงกรอบ 3
1 การเตะจากมุม 2
แสดงมากขึ้น
12’ — เป้าหมาย
14’ — เป้าหมาย
31’ — เป้าหมาย
34’ — เป้าหมาย
34’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 49.2%
  • X 28.7%
  • 2 22.1%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Sinie Ptitsy - Zheltye Tyulpani

วันที่: 1 สิงหาคม 2020 - 15:00