Spain (SSL)
Sweden (SSL)
Spain (SSL)
6'
Sweden (SSL)
7'
Spain (SSL)
11'
Sweden (SSL)
12'
Sweden (SSL)
13'
Sweden (SSL)
14'
Sweden (SSL)
15'
Spain (SSL)
16'
Spain (SSL)
17'
Spain (SSL)
21'
Spain (SSL)
22'
Sweden (SSL)
25'
Spain (SSL)
26'
Sweden (SSL)
26'
Spain (SSL)
28'
HT
ครั้งแรก
(2 - 5)
6'
เป้าหมาย Spain (SSL)
7'
Sweden (SSL) เป้าหมาย
11'
เป้าหมาย Spain (SSL)
12'
Sweden (SSL) เป้าหมาย
13'
Sweden (SSL) เป้าหมาย
14'
Sweden (SSL) เป้าหมาย
15'
Sweden (SSL) เป้าหมาย
ที่สอง
16'
เป้าหมาย Spain (SSL)
17'
เป้าหมาย Spain (SSL)
21'
เป้าหมาย Spain (SSL)
22'
เป้าหมาย Spain (SSL)
25'
Sweden (SSL) เป้าหมาย
26'
เป้าหมาย Spain (SSL)
26'
Sweden (SSL) เป้าหมาย
28'
เป้าหมาย Spain (SSL)
6’ — เป้าหมาย
7’ — เป้าหมาย
11’ — เป้าหมาย
12’ — เป้าหมาย
13’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 44.9%
  • X 10.3%
  • 2 44.9%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Spain (SSL) - Sweden (SSL)

วันที่: 1 สิงหาคม 2020 - 09:30