Villefranche
ทรัวส์
ทรัวส์
8'
ทรัวส์
45'
HT
ครั้งแรก
(0 - 2)
8'
ทรัวส์ เป้าหมาย
45'
ทรัวส์ เป้าหมาย

สถิิติ

48% การครองบอล 52%
72 การโจมตี 73
50 การโจมตีที่เป็นอันตราย 47
แสดงมากขึ้น
8’ — เป้าหมาย
45’ — เป้าหมาย
แสดงมากขึ้น

การคาดการณ์

ทีมที่ชนะ
  • 1 22.3%
  • X 22.3%
  • 2 55.4%
แสดงมากขึ้น

รายละเอียดของแมตช์: Villefranche - ทรัวส์

วันที่: 1 สิงหาคม 2020 - 12:00