การแข่งขันชิงแชมป์ ดี1 มอริเตเนีย
ประเทศมอริเตเนีย

การแข่งขันชิงแชมป์ ดี1 มอริเตเนีย